За нас - представяне    


Златен медал и Диплом за
БОЙЛЕРИ DEKAMEX

 

в

ДЕКАМЕКС ГРУП

влизат

"ДЕКАМЕКС" ООД

"ДЕКАМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ДЕКАМЕКС КОМЕРС" ООД

ДЕКАМЕКС ГРУП е група компании, които проектират, призвеждат, и монтират: акумулиращи и проточни бойлери - битови (80 - 300 л) и промишленни (500 - 5000 л)- под налягане до 10 bar, акумулиращи и буферни съдове, резервоари (до 50 000 л), хидрофори, изработени от хром-никелови стомани, сертифицирани за питейна вода и хранително-вкусовата промишленост.

ДЕКАМЕКС ГРУП проектира, изработва, монтира и поддържа инсталации с висока степен на ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и от възобновяеми енергийни источници:

# слънчеви инсталации за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ).

# газови инсталации на метан и пропан-бутан, сградни, дворни и промишлени.

# термопомпени системи, водни и въздушни.

ДЕКАМЕКС е партньор нa Програмата за Енергийна ефективност REECL

ДЕКАМЕКС извършва реконструкция, ремонт и преоборудване на отоплителни и газови системи за производство на топла вода, бойлерни инсталации и ВиК инсталации на хотели и промишлени предприятия.

Изделията изработени oт CrNi на ДЕКАМЕКС са с 10 годишна гаранция и се използват главно в ресторанти, хотели, промишлени предприятия, винарски изби, предприятия от хранително-вкусовата промишленост, домакинства и др.

ДЕКАМЕКС е вписано в регистъра на СТРОИТЕЛНАТА КАМАРА за изпълнение на СТРОЕЖИ ТРЕТА КАТАГОРИЯ - ТРЕТА ГРУПА -ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Powered by: CSD Ltd. Copyright © 2006 Декамекс ООД